Duna Terasz Vista

Rozsdaövezeti tájékoztató

A Duna Terasz Vista területe megkapta a rozsdaövezeti akcióterületi besorolást, ezáltal az itt megépülő lakások után fizetendő 5%-os Áfát a jogszabályi feltételeket teljesítő vásárlók vissza nem térítendő állami támogatásként a 444/2021. (VII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Rendelet”) foglaltaknak megfelelően visszaigényelhetik. A támogatás összege megegyezik a lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett 5%-os általános forgalmi adó összegével.

A támogatás igénybevételének feltételei

A támogatást a Rendelet szerint az a személy igényelheti, aki:

  • magyar állampolgárságú, vagy
  • szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló, vagy
  • harmadik országbeli állampolgár esetén bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy
  • hontalan jogállású

A támogatás igénylési feltételi között szerepel, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál ne legyen nyilvántartott köztartozása, a lakást az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel feltüntették, illetve a nyilvántartásba bejegyzésre került az igénylő tulajdonjoga.

Ha a lakásban az igénylő a vásárlással résztulajdont szerez, a támogatást az igénylő az őt megillető tulajdoni hányad arányában igényelheti. Bővebb tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján.

Jelen tájékoztató csupán információs jelleggel bír, így az esetleges jogszabályváltozásokért, vagy egyéb, az igénylés folyamatának technikai jellegű változásaiért az Eladó nem vállal felelősséget.

Szűrés
Alaphelyzet
Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot egyszerre maximum 10 lakásra, jelölje meg ezeket a "Kiválaszt" gombbal.