Nyilatkozat

Hozzájáruló nyilatkozat

hírlevél küldéséhez

 

 1. A Duna Terasz Premium Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest, Turóc utca 9. A. lház. 3. em. 3., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-292222, a továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő) a vele szerződéses jogviszonyba lépett vagy szerződést kötni kívánó érintett (továbbiakban: „Felhasználó”) számára internetes hírlevelet küld (továbbiakban: „Hírlevél”), biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó e-mail útján tájékozódhasson a Szolgáltató üzletmenetével kapcsolatos hírekről, kereskedelmi ajánlatokról, újdonságokról.

 

 1. Szolgáltató Adatai

Cégnév: Duna Terasz Premium Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1138 Budapest, Turóc utca 9. A. lház. 3. em. 3.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-292222

Internetes honlap: http://dunaterasz.hu

E-mail: ertekesites@dunaterasz.hu

 

 1. Felhasználó a hírlevél szolgáltatás vonatkozásában a honlapon található „Feliratkozás a Hírlevélre” mező kitöltésével és a „Feliratkozás” gombra kattintással és/vagy a jelen nyilatkozat papír alapú verziójának aláírásával előzetes, egyértelmű és kifejezett önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés céljából Hírlevelet küldjön.

 

 1. A Felhasználó által a Hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges személyes adatok:

 

 • Teljes név;
 • E-mail cím.

 

 1. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató által árusított ingatlanokat érintő tájékoztatási, marketing és közvetlen üzletszerzési célokból, a hozzájárulás visszavonásáig, a promocios megkeresések lebonyolításához szükséges mértékben kezeli.

 

 1. A Szolgáltató a Hírlevél kiküldéséhez az alábbi adatfeldolgozó részére adja át a Felhasználó személyes adatait:

 

Név

Székhely

Adatkör

Az adatfeldolgozás célja

Web Hosting Kft.

1116 Bp Talpas u. 3. (telephelye: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2.)

név, e-mail cím, telefonszám, az ügyfél által megvásárolt ingatlan azonosítója

az értékesítés során az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, üzleti célú megkeresések továbbítása

 

 1. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatainak kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. törvény), az elektronikus megkereséseket pedig a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint végzi. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további részletes szabályok a Szolgáltató általános Adatkezelési Tájékoztatójának 2.4. fejezetében találhatók.

 

 1. A Hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását a Felhasználó bármikor, indokolás nélkül írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbi módokon:

 

 • Duna Terasz Premium Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 1138 Budapest, Turóc utca 9. A. lház. 3. em. 3. címére küldött postai levél;
 • ertekesites@dunaterasz.hu elektronikus levelezési címre küldött e-mail.

 

A Felhasználó hozzájárulása követően a Szolgáltató a Felhasználó részére a későbbiekben nem továbbít Hírlevelet.

 

 1. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a 8. pont szerinti visszavonás esetén a Felhasználó 4. pontban írt személyes adatait a Szolgáltató törli a Hírlevél adatbázisából, azonban a Felhasználó egyéb célból tárolt személyes adatai törlésére csak a Szolgáltató általános Adatkezelési Tájékoztatója 5. fejezetében írt feltételekkel van lehetőség.

 

 1. A Felhasználó az Adatkezelő általános Adatkezelési Tájékoztatója 5. fejezetében írtak szerint jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai (pl. helyesbítés, tájékoztatás, tiltakozás joga, jogorvoslatok stb.) gyakorlására, a jelen nyilatkozat 8. pontjában megjelölt postai-, illetve e-mail címre küldött megkeresés útján.

 

 1. Szolgáltató az általa végzett adatkezelés során az adatkezelési műveletek biztonságát általános Adatkezelési Tájékoztatója 3. fejezetében írtak szerint segíti elő.

 

Személyes adatok kezelésével összefüggésben vélelmezett jogsérelem esetén az érintett az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

VIRTUÁLIS LAKÁSVÁLASZTÓ

Találd meg egyszerűen a
Hozzád illő különleges otthont!

A Duna Terasz Premium Budapest XIII. kerületének népszerű részén, a Foka-öböl mellett épül. A teraszház környezete - a hatalmas zöld területekkel, a jachtkikötővel és a Duna-parti sétánnyal - magával ragadó. Változatos elrendezésű lakásait a tágas terek, a hatalmas, panorámás teraszok, valamint a kiváló minőségű beépített anyagok teszik vonzó otthonná minden generáció számára. Kitűnő választás befektetési célból is, hiszen a Duna-parti otthonok kiváló hozamot biztosítanak tulajdonosaiknak.

9Emelet 322 Lakás
Szoba1-5 Méret31-125

Utolsó eladó garázshelyek a Duna Terasz Premiumban!

Nincs hova parkolnod a környéken? Csapj le az utolsó darabokra!

Keresd fel értékesítési kollégánkat és válogass a még elérhető parkológépes parkolóhelyek közül.